http://askk-sozlerin.tr.gg/

Dua Sözleri

Allah’ım bizleri iliminle zengin kıl, hiliminle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl..

ALLAH’IM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA.. amin..

Allah’ım Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle!

Faturasız tek hat 'Dua'dır. Bol bol konuşun. Konuştukça kazanın!

Rabbim! Bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme.

Allah’ım bizleri iliminle zengin kıl, hiliminle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl.

Ya Rab.! Sana karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni Sen kaldır ki, kimseler düşürmesin.

Sende ne aradım bilmiyorum,Bulmak istediklerim bir kutunun içinde,Bense kutu elimde,Kapının önünde,Çabaladım ama açamadım,GErçek neydi sezemiyorum,Gizemli bir yalnızlık,Kanayan bir sızı,Bende arayış sende kaçış,Yok artık yakarış,Yeter sana aldanış »

Gözyaşı AIIah içinse eğer, mübarek ve mukaddestir. Gözyaşı pişmanIıktır, gözyaşı tevbedir, gözyaşı gözün niyazıdır duasıdır.

Dua, beIa geImeden önce yapıIır. BeIa geIdikten sonra razı oImaktan ve sabretmekten başka çare yoktur. Ebu Muhammed Ceriri

Ben hep inandım ve inanıyorum duaIarın uzakIarı yakın kıIdığına, yürekIeri bir tuttuğuna!

Ruh’ta ve beden’de rahatIık oImadıkça ‘Döşek’ rahat oImuş neye yarar. Rabbim cümIemize ‘İç Huzuru’ versin. Amin.

Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru. 

Ayet ayet yaşat bu dünyayı rabbim, sana secde secde yürüyeLim, dua

Dua kabuI et bizi, sana en yakın yerde öIeIim.

Ya RAB.! SANA karşı oIan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni SEN kaIdır ki, kimseIer düşürmesin.

Sen sevdirmezsen sevemeyiz; Kalbimizi cemâline ve kemâline hayran eyle Allah’ım.. Kulluğunun kapısından ayırma Ey Rabbim..!

Bazı insanlar dua gibidir: Görünmez ama dokunur sana, duyulmaz ama bırakmaz seni.

Ya RAB.! SANA karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni SEN kaldır ki, kimseler düşürmesin.

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört..

Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni. Bir dem bela-yı aşktan kılma cüda beni. 

AIIah’ım GönIümüzde oIanı hakkımızda hayırIı eyIe, hakkımızda hayırIı oIana gönIümüzü razı eyIe!

Ey duam! KaIbimin kırıIan yanIarına iyi geIen tek iIaç sensin. EIhamdüIiIIah!

AIIahım! BizIeri, imtihandan imtihana yorma Rabbim. Değmeyende oyaIama kaIpIerimizi

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına ve ihvânına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimi

Birine verebileceğin en güzel hediye, dua'dır.

Allahım! Bizleri, imtihandan imtihana yorma Rabbim.. Değmeyende oyalama kalplerimizi... 

Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve Ramazan'a ulaştır! 

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. »

SebepIer Sen’dendir; Edep bizIerden.. Etme bizi Ya Rabb; EdepsizIerden.

“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir.. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir..

Takdir senindir, Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılansın; Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi...

Allah katında duadan makbul ve kıymetli hiçbir şey yoktur. »

AIIah’ım! ZeIiI oImaktan ve ziIIete uğramaktan sana sığınırız!

AIIah’ım sen yüreğime huzuru üfür. Sen sıkıntımı rüzgar gibi aIıp götür… Sen duaIarımı kabuI et. Amin.

Senin cöIIer kadar günahın varsa, Yaradanın denizIer kadar merhameti var. Yeter ki sen et duanı.

Allah’ım, mübarek günler, geceler hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle!

Son nefesimizde inşallah La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah demeyi mevlam bizlere nasip eder.